Învățământ

Departamentul de Învățământ

SEMINARUL BIBLIC „TRANDAFIR ȘANDRU”, de pe lângă Comunitatea Regională Penticostală Oradea, a luat ființă în anul 1990 și funcționează în baza Statutului de Organizare și Funcționare a Cultului Creștin Penticostal, cap. X, art. 74. Fiind o școală a Comunității Penticostale se subordonează conducerii acesteia.

Locul desfășurării cursurilor este sediul Comunității Regionale Penticostale Oradea, str. Eftimie Murgu, nr. 2/A.

Scopul:

SCOPUL
1. Slujirea bisericilor locale prin echiparea din punct de vedere teoretic, spiritual și practic a slujitorilor aparținând bisericilor Comunității Regionale Penticostale Oradea.
2. Pregătirea potențialilor lucrători pentru a putea sluji în bisericile locale ca predicatori, evangheliști, învățători la Școala Duminicală, în grupurile de laudă și închinare, la lucrarea cu surorile, cu tinerii ș.a.m.d.
3. Perfecționarea slujitorilor prin diverse seminarii de pregătire.
4. Studierea și înțelegerea Scripturii pentru a asigura o învăţătură biblică şi doctrinară unitară în cadrul bisericilor locale.
5. Crearea unei atmosfere în care seminariștii să se dezvolte din punct de vedere spiritual și să-și formeze un caracter creștin.
6. Dezvoltarea unui spirit de slujire prin implicarea seminariștilor în lucrarea din biserica locală de care aparțin.
7. Cultivarea unui spirit misionar. Există sate fără nicio biserică evanghelică, de exemplu Parhida sau Chioag, unde s-au plantat biserici ca urmare a lucrării de misiune întreprinse de cei de la seminar.

Condiții din înscriere:

1. Să fie membru într-o biserică locală.
2. Să fie botezat în apă.
3. Să aibă recomandare din partea pastorului bisericii.
4. Copie de pe ultima diplomă.
5. Două poze tip buletin.
6. Taxa de înscriere de 30 de lei.
7. Completarea cererii de înscriere.
8. Înscrierile se fac în perioada 15-30 septembrie, din doi în doi ani, la absolvirea fiecărei serii. Se pot înscrie atât frați, cât și surori.

Durata cursurilor:

1. Durata cursurilor este de 2 ani, cu participare în fiecare sâmbătă între orele 9-13. Cursurile încep în prima sâmbătă din luna octombrie și se încheie în ultima sâmbătă din luna mai (cu vacanțele de rigoare).
2. Participarea la cursuri este obligatorie, dezbaterile din sala de curs constituind un beneficiu enorm pentru seminariștii prezenți.

Corp profesoral:

Profesorii care predau la seminar sunt în majoritate absolvenți ai Institutului Teologic Penticostal din București, licențiați în teologie. Fiind implicați în slujirea din biserică, profesorii asigură o bună pregătire biblică atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Profesorii au libertatea de a avea cursurile proprii sau de a-și alege manualul după care să predea.

Curriculum:

Programa școlară cuprinde cursurile care se predau în anul I și în anul II:
⁃ Introducere în Vechiul Testament
⁃ Introducere în Noul Testament
⁃ Evangheologie
⁃ Doctrine
⁃ Pneumatologie
⁃ Faptele apostolilor
⁃ Epistola către romani
⁃ Etică creștină
⁃ Hermeneutică
⁃ Omiletică
⁃ Istoria Bisericii
⁃ Culte false
⁃ Conducere creștină
⁃ Actele de cult
⁃ Misiune și evanghelism

Examinare:

În prima întâlnire de la înscriere, care va fi prima sâmbătă din luna octombrie, cursanții vor susține un test de evaluare pentru a se vedea nivelul de pregătire biblică.
La sfârșitul fiecărui modul de predare, seminariștii vor susține un examen scris. Profesorii au libertatea de a alege forma examenului scris (eseu, test grilă, etc).
De asemenea profesorii pot interzice participarea la examen a cursanților cu absențe nemotivate. Pe lângă probele scrise pot exista și probe practice la cursuri, cum ar fi: evanghelizare personală, misionarism.

Absolvire:

La încheierea celor doi ani de studii, în urma examenelor susținute și a lucrării de diplomă, seminariștii vor primi o diplomă de absolvire. În perioada 1990-2014 au absolvit Seminarul Biblic 12 generații (serii), în număr de peste 800 de seminariști.

Leave Your Comment

str. Eftimie Murgu 2A, Oradea – 410521

Newsletter

Abonează-te pentru a fi la curent cu toate informațiile, anunțurile și evenimentele din Comunitatea Regională Penticostală Oradea

Comunitatea Regională Penticostală Oradea © 2024. Toate drepturile rezervate